Passivt brandskydd

Home » Passivt brandskydd

Allmänt om Brandskyddsklasser och information.

Brandskyddet är till för att begränsa branden så att man hinner utrymma och att brandkåren skall hinna på plats.

Det regelverk som gäller för brandtätning anges i Boverkets Byggnads Regler (BBR) där det framgår att en installation som genombryter en brandklassad byggnadsdel ej får försämra byggnadsdelens motståndskraft mot brandpåverkan. Byggnader delas därför upp i brandceller som är konstruerade för att motstå brand under angiven tid t ex, EI30, EI60, EI90 samt EI120.

Bokstäverna står för följande egenskaper, E = integritet (täthet) och I = isolation, oavsett typ av installation. VVS-, EL- eller Ventilation som genombryter brandcellen skall denna vara tätad på ett riktigt sätt för att inte bli en svag punkt.

Brandskyddsmålning – Bärande stål, betong, trä, textil och övriga ytskikt

En bärande konstruktions brandmotstånd benämns med klassbeteckningar R30, R60, R90. R står bärförmåga (recistance) och siffran anger den tid i minuter som konstruktionen uppfyller sin bärande funktion vid en brand.

Mängden brandskyddsfärg som appliceras för att uppnå förskriven brandteknisk klass beror på följande faktorer, typ av byggnad (en-, två eller flervåningsbyggnad) vilket bestämmer aktuell brandteknisk klass, konstruktionens statiska utnyttjande grad i lastfallet brand samt F/A = förhållandet mellan brandexponerad yta och tvärsnittsarea på aktuell stålprofil. Utifrån dessa förutsättningar beräknas sedan färgmängd som krävs.

Brandisolering – Stål, betong, tunnlar och bärande träkonstruktioner

Som alternativ till brandskyddsmålning av bärande konstruktioner kan man även brandisolera med stenullsisolering eller olika typer av inklädnadsskivor. Tex gips, kaliciumsilicat mm. Brandteknisk dimensionering av brandskyddsmaterial beror på samma parametrar som vid dimensionering av brandskyddsfärg. Det vill säga, typ av byggnad, statiskt utnyttjande samt F/A. Ytskikt: Brandskydd av ytskikt delas in enligt följande klassificeringar, Europa Standard B-s1, dO (fd Ytskikt klass 1), tändskyddande beklädnad. Att brandskyddet av ytskikt inom en brandcell är optimerat, är avgörande för rökutveckling och brandspridning under brandens inledande skede.

Brandskyddsfogning: Intumex AN plus eller MG

Det är viktigt att man har en ”ren ” anläggnings yta när man skall foga. Annars får inte fogen den vidhäftning den behöver. Det är också viktigt att man har en ”midja” på fogen!

Brandskydda rör: Intumex Rs 10 eller Intumex wrap.

Det är viktigt att veta vilken typ av rör man skall brandtäta Tex. Vilken typ av material röret är gjort av. PP,PVC, alu-pex, stål och koppar mm. Vad röret går igenom för typ av vägg eller bjälklag.

Betong eller gips vägg.

Rörstrypare kan vara infällda i väggen eller utanpå liggande. Samma i bjälklag.

Det är viktigt att man tar reda på vilket brandtätningsmaterial man skall använda så att det är testat och uppfyller kraven!