Intumex AN Fogmassa

Intumex AN Fogmassa

Intumex AN Fogmassa

Allmänt

Akrylbaserad enkomponents brandtätningsfogmassa, övermål- ningsbar. För tätning av kabel- och rörgenomföringar samt fogar. Kan användas i brandcellsavskiljande väggar av betong och gips- skivskonstruktioner samt i bjälklag av betong inomhus. Används tillsammans med bottningsmaterial av stenull eller polystyren. Fogmassan är målningsbar och har god vidhäftning på olika under- lag. Typgodkänd brandteknisk klass EI 60, EI 90 och EI 120. ETA nr Fog 15/0688 och Genomföringar 15/0687

Områden för användning

Intumex AN är en brandklassad akrylfogmassa för brandtätning i väggar och bjälklag. Den är framtagen för att förhindra spridning av rök och eld! För gipsvägg och massivvägg.

Fördelar / Kundnytta

-Övermålningsbar
-God vidhäftning mot dom flesta underlag