Intumex AN plus Fogmassa

Intumex AN plus Fogmassa

Intumex AN plus Fogmassa

Allmänt

Akrylbaserad enkomponents brandtätningsfogmassa, övermålningsbar. För tätning av kabel och rörgenomföringar samt fogar. Kan användas i brandcellsavskiljande väggar av betong och gips- skivskonstruktioner samt i bjälklag av betong inomhus. Används tillsammans med bottningsmaterial av stenull eller polystyren. Fogmassan är målningsbar och har god vidhäftning på olika underlag. Typgodkänd brandteknisk klass EI 60, EI 90 och EI 120. ETA nr Fog 15/0688 och Genomföringar 15/0687.

Områden för användning

Intumex AN Plus är en brandklassad akrylfogmassa för brandtätning i väggar och bjälklag. Den är framtagen för att förhindra spridning av rök och eld! För gipsvägg och massivvägg.

Fördelar / Kundnytta

-Övermålningsbar
-God vidhäftning mot dom flesta underlag