Intumex CB511

Intumex CB511

Intumex CB511

Allmänt

Brandtätningssystem bestående av 50 mm mineralullsskiva färdigapplicerad med Intumex CSP. Avsedd för genomföringar av kablar och ventilationskanaler i brandcellsskiljande byggnadsdelar av betong, lättbetong, tegel eller motsvarande samt gipsskiveväggar. Typgodkänt brandteknisk klass EI 30–EI 180 (bevis nr 1784/96).

Områden för användning

 

Fördelar / Kundnytta