Intumex CSP

Intumex CSP

Intumex CSP

Allmänt

Vattenbaserad brandskyddsfärg med värmeexpanderande egenskaper som skyddar mot spridning av rök och eld. Avsedd för genomföringar med kablar, brännbara och icke-brännbara rör och fogar utan rörelse i brandcellsskiljande byggnadsdelar av betong, lättbetong, tegel eller motsvarande samt gipsskiveväggar. Typgodkänt brandteknisk klass EI30–EI180 (1786/96).

Områden för användning

Intumex CSP är en brandskyddsfärg för användning i väggar och golv. För tätning av kabelgenomföringar, stål och plaströr samt fogar för att förhindra spridning av rök och brand.

Fördelar / Kundnytta

– Svällande brandskyddsfärg
– Mindre sprickor påverkar inte brandskyddet