Intumex MG Fogmassa

Intumex MG Fogmassa

Intumex MG Fogmassa

Allmänt

Grafitbaserad, värmeexpanderande enkomponents brandtätnings- massa. Vid expansion uppstår ett tryck vilket gör att plaströr upp till ∅ 110 mm kan strypas. Kan även appliceras på brännbar isolering typ Armaflex/Kaiflex samt i mjuka tätningssystem.

Områden för användning

Kan användas i brandcellsavskiljande väggar av betong och gipsskivskontruktioner samt i bjälklag av betong inomhus. Används tillsammans med bott- ningsmaterial av stenull eller polystyren. Fogmassan är målningsbar och har god vidhäftning på olika underlag. Typgodkänd av Sitac i brandteknisk klass EI 90 och EI 120 (bevis nr 0244/04).

Fördelar / Kundnytta