Intumex Wrap

Intumex Wrap

Intumex Wrap

Allmänt

Band av värmeexpanderande material Intumex LX för tätning av rör- genomföringar med Alupex-rör och plaströr av PVC, PP eller PE. Kan användas för tätning i brandcellsskiljande väggar av betong, lättbe- tong, tegel eller gipsskivor samt bjälklag av betong eller lättbetong.

Områden för användning

 

Fördelar / Kundnytta